Author Archive

Nabídka nového „B“ předmětu pro bakaláře!

2019-09-24 | autor: Jiří Pánek

Katedra nabízí nový předmět (MRS/DATA) – sběr a analýza dat (B, 4kr), který je zaměřen na sběr dat a jedná se o předmět bez rozvrhu, tedy je možné jej absolvovat kdykoliv ve volném čase bez nutnosti docházky. V současné době hledáme studenty, kteří by měli zájem se zapojit do některého z níže uvedených projektů. Za sběr dat (množství dle dohody s vyučujícím) bude udělen zápočet. V případě zájmu o tento předmět, kontaktujte prosím příslušného vyučujícího. 

 • Student se bude podílet na výzkumu „Foresight and regional development“, konkrétně bude dělat rešerši literatury (vyhledávání článků, následně analýza jejich abstraktů a na jejím základě roztřídění článků podle míry relevance, nakonec vytvoření krátkého shrnutí několika nejdůležitějších článků). 

 

 • Student se bude podílet na výzkumu „Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv“. Cílem bude sběr informací z webových stránek jednotlivých obcí pomocí předpřipraveného dotazníku.

Aktualizovaná témata bakalářských a diplomových prací

2019-04-16 | autor: Jiří Pánek

Vážení studenti, aktualizoval jsem seznam nabízených témat pro BP a DP (viz níže). Dále platí, že můžete přijít i s vlastním tématem, pokud bude alespoň trochu v mojí odbornosti.

Volná témata bakalářských a diplomových prací:

 1. Mentální a pocitové mapy v regionálním rozvoji,
 2. Biblio-metrická analýza rozvojových studií v odborných časopisech,
 3. Biblio-metrická analýza environmentálních studií v odborných časopisech,
 4. Olomouc – percepce centra a periferie,
 5. Historie Afriky na evropských/afrických mapách,
 6. Jaké jsou prostorové představy o významných afrických městěch?
 7. Hodnocení geografických znalostí pomocí automatizovaného postupu.
 8. Geoparticipativní nástroje v českých městech – Smart cities.
 9. Mobilní aplikace pro komunikaci občan-město
 10. Strategické hry ve vzdělávání
 11. Vlastní téma, které bude v oblastech mého odborného zájmu – nutno konzultovat předem.

Možnost praxe na projektu katedry

2019-03-26 | autor: Jiří Pánek

Katedra v současné době realizuje projekt Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv, který je financovaný Grantovou agenturou České republiky. V rámci projektu provádíme komplexní analýzu situace využívání geoprostorových nástrojů v oblasti participace na rozhodovacím procesu v prostředí České republiky a chceme navrhnout postupy pro efektivní implementaci těchto nástrojů. Zároveň se snažíme analyzovat, jaké faktory mají dopad na participaci občanů na místním, nejen politickém, životě.

Během projektu nabízím praxi studentům, a to především ve formě sběru dat (online dotazníkové šetření) o jednotlivých obcích. Případní zájemci mě prosím kontaktujte emailem – Jiri.Panek@upol.cz

Děkuji!

Výběrové řízení na zahraniční exkurzi EduChange (Malta a Norsko)

2018-10-21 | autor: Jiří Pánek

Realizační tým projektu EduChange, který je uskutečňován v rámci programu Erasmus+ vyhlašuje konkurz

… pro zájemce o:

 • tvorbu inovativních metod a ve vzdělávání o klimatické změně (playful learning)
 • terénní exkurze v zahraničí, obohacené o využití virtuálních technologií
 • práci ve smíšených kolektivech (akademici – vysokoškolští studenti – středoškolští studenti)
 • projektovou činnost cizojazyčném prostředí

Cílem projektu je hledat atraktivní, interaktivní způsoby vzdělávání o klimatické změně, které nejsou primárně založeny na standardní výuce. Chceme těžko představitelné, abstraktní a zkušenosti vzdálené poznatky o změně klimatu vztáhnout na lokální úroveň a na praktických příkladech v různých zemích ukázat, co znamená tento fenomén v realitě. Učitelé a studenti, sdružení v malých mezinárodních týmech, budou společně hledat nové přístupy k dopadům změny klimatu, které se následně pokusí přeměnit v reálné výukové postupy. Můžete se těšit na e-learningové platformy, multimediální online mapy, GeoGames, ukázky virtuální reality a mnoho dalších.

Kde, kdy a co?

 • terénní exkurze: Malta (24. 2. – 3. 3. 2019)
 • studentská konference (ScienceJam)Trondheimu – 12. – 18. května 2019

Pro koho a za co?

 • studenti ESUR, MRS (hlavně pro zájemce o GRV), učitelské obory geografie, či KGI
 • kurz za 4 kredity – MRS/EDC
 • studenti mají hrazenou cestu, ubytování a dostanou drobné kapesné na stravu

Přihláška

 • zájemci nechť pošlou krátké CV a krátký motivační dopis v anglickém jazyce (obojí maximálně jedna strana A4) na adresu jiri.panek@upol.cz
 • Informační schůzka pro zájemce: 25. 10. 2018 v 10.00 na LP 2.027
 • Deadline přihlášek: 31. 10. 2018     
 • Přijímací pohovor: 2. 11. 2018Pozvánka na rozvojový večer: Obchod s lidmi není obchod

2017-02-16 | autor: Jiří Pánek

ARPOK zve 22. února 2017 od 18 hodin na rozvojový večer s názvem Obchod s lidmi není obchod s Terezou Šimonovou.

Tereza Šimonová se věnuje problematice obchodování s lidmi od roku 2010, kdy nastoupila do organizace La Strada Česká republika, o.p.s. Ve své práci se zaměřuje na prevenci a poskytování sociálních služeb obchodovaným a vykořisťovaným osobám. „Obchod. Pod tímto pojmem si každý z nás představí mnoho, ale dokážeme si představit obchod s lidmi? Obchodování s lidmi se řadí mezi tři nejvýnosnější organizované zločiny na světě a ohrožuje miliony lidí. Otázkou je, jakou roli hraje v oblasti obchodování s lidmi Česká republika,“ říká Tereza Šimonová

Akce probíhá od 18 hodin v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc, je určena pro širokou veřejnost a vstup je zdarma.

Field-trip to Malta

2016-11-29 | autor: Jiří Pánek

The Department of Development Studies is organising the field-trip to Gozo island of Matla  (2nd – 12th May 2017). The excursion is realised together with University of Manchester, University of Warick, University of Utrecht and University of Malta. The title of the field-trip is „ISLANDS: PLAYFUL HUMAN GEOGRAPHIES?“ and the main aims are:

 • To introduce the contested worlds of island studies and its links to the geoinformatics,
  geography, environmental or development studies
 • To investigate the potential of playful ways in geographical learning
 • To carry out field investigation to reinforce the above aims

Further information can be found in the flyer. There are five spots allocated for students from Olomouc. Approximately 90% of their expenses will be paid by the university.

How to apply?

Send short CV (in Czech or English) and motivation letter (in English – 250-300 words) to Jiri.Panek@upol.cz. Deadline is 9th December 23:59:59. Late or incomplete applications will be deleted. The selection process will be (interviews) 14th December. 

Nabídka praxe/brigády

2016-11-28 | autor: Jiří Pánek

Nabízím možnosti praxe/brigády na dvou projektech:

1. sběr dotazníků (map) v rámci přípravy pocitové mapy města Olomouce

Jedná se o sběr data do připravované mapy pro město Olomouc, zájemci budou placeni za vyplněný a přepsaný dotazník (20 Kč/ks). Sběr je potřeba provést do konce roku. Je možné si také nechat napsat jako praxi, ale v tom případě není honorováno. 

2. Pomoc s prací na odborném časopise katedry (www.def-journal.eu)

Práce bude spočívat v pomoci s tvorbou Google Group a jejím plněním zajímavými články a odkazy na rozvojové projekty. Není honorováno, ale lze započítat jako praxi. 

Zájemci prosím piště na jiri.panek@upol.cz

Děkuji!

 

Svět v pohybu – nejen migračním (pozvánka na rozvojový večer)

2016-10-24 | autor: Jiří Pánek

ARPOK, o.p.s. vás zve na rozvojový večer na téma „Svět v pohybu – nejen migračním“.

Host rozvojového večera Michal Broža je od roku 2004 vedoucím Informačního centra OSN v Praze. V Organizaci spojených národů působí od roku 1995 na různých pozicích. V letech 2005 a 2006 byl například jako civilní pracovník informačního servisu mírové operace OSN v Libérii. Působil i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Je autorem a spoluautorem publikací a článků, zejména k tématům týkajících se OSN.
 
Vleklé konflikty, globální oteplování nebo xenofobie na vzestupu? Večer o současných i budoucích globálních rizicích, o migraci nejen z pohledu Evropy, o změně klimatu jako o noční můře i příležitosti a také o hledání odpovědí na otázku: „Co s tím vším máme dělat”?
 
Akce je určena pro širokou veřejnost a je zcela zdarma! Událost můžete sledovat na FB stránkách ZDE. Těšíme se na vás ve středu 9. listopadu 2016 v 18:00 v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc, partnera našeho cyklu.
 
Během akce budete mít možnost zakoupit fair trade výrobky a propagační předměty ARPOKu. Rozvojové večery v roce 2016 realizujeme díky podpoře individuálních dárců. Děkujeme!
 
Tento rozvojový večer je navíc pořádán v rámci Týdne globálního vzdělávání. 

Rozvojový večer na téma „Globální otázky našich potravin“

2016-10-04 | autor: Jiří Pánek

ARPOK, o.p.s. vás zve na rozvojový večer na téma „Globální otázky našich potravin“.

Host Rozvojového večera Tereza Čajková pracuje v Programu potravinové bezpečnosti analytického centra Glopolis. Vede mezinárodní projekt Menu pro změnu, zaměřený na vzdělávání o zodpovědné spotřebě potravin. Je spoluautorkou publikace „Jak naše talíře otáčí světem“.
 
„Současná produkce potravin přispívá ke globálnímu oteplování více, než celý sektor dopravy. Ohrožuje životní prostředí i důstojné životní podmínky lidí po celém světě. Co je s globálním potravinovým systémem v nepořádku? Můžeme v budoucnosti uživit 10 miliard lidí pomocí stávajícího zemědělského systému, nebo se potřebujeme vydat jinou cestou? A co vše dokážeme sami ovlivnit jako spotřebitelé?“.
 
Akce je určena pro širokou veřejnost a je zcela zdarma! Událost můžete sledovat na našich FB stránkách ZDE.

Těšíme se na vás ve středu 12. řijna 2016 v 18:00 v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc, partnera našeho cyklu.
 
Během akce budete mít možnost zakoupit fair trade výrobky a propagační předměty ARPOKu. Rozvojové večery v roce 2016 realizujeme díky podpoře individuálních dárců. Děkujeme!
 
Tento Rozvojový večer je navíc pořádán v rámci kampaně Česko proti chudobě.